Tag Archive for: Toastmaster

Stort eller lite bryllup, tradisjonelt og klassisk, eller kanskje en mer personlig og individuell stil? Uansett ønsker, husk på å finne rett toastmaster til bryllupet.

Vordende brudepar drømmer om den perfekte dagen, dagen da du skal gi ditt ja til din elskede, og feire dette sammen med alle som står deg nær. Viktige hendelser i livet, skaper også store forventninger. Stort eller lite bryllup, tradisjonell og klassisk eller kanskje en mer personlig og individuell stil? Uansett ønsker, husk på å finne rett toastmaster til den store dagen. Om dette skal hyres inn profesjonelt, må det gjøres i god tid- gjerne sammen med bestilling av lokaliteter.

Vi anbefaler dere å følge magefølelsen, kjemi er viktig for at personen dere ønsker å benytte skal forstå deres forventninger og ønsker.

Hva er en toastmaster?
Hvorfor hyre inn en toastmaster, og hvorfor er dette spesielt viktig i et bryllup? En vanlig feiloppfatning er at rollens essens er evnen til å være standup komiker. Feil, så feil er dette: Rollen er i sannhet uhyre viktig for å få en vellykket dag. Om toastmasteren har humoristiske egenskaper, vil dette selvsagt sette en ekstra spiss på innholdet. Hovedrollen derimot er å være bindeleddet mellom brudeparet og kjøkkenet/hovmester.  Han/hun er en viktig koordinator som er ansvarlig for «flyten» i programmet. En hovedbrikke på selve dagen.

Toastmasteren skal påse at alle taler kommer i riktig rekkefølge, at mat og drikke kommer inn og ut til riktig tid, at det tekniske er på plass samt at detaljer stemmer. Han/hun må ha et årvåkent øye og være opptatt av de små detaljene, ha en overordnet oversikt på bordesetet, på brudeparet og selvsagt på hver enkelt gjests behov. En viktig rolle for toastmasteren er å bygge opp stemningen i løpet av måltidet – og ikke minst sørge for at brudeparet kan slappe av og nyte kvelden slik at alle forventningene innfris og det blir deres drømmedag. Det er en stor og viktig oppgave, som må behandles med ærbødighet.

Hva med programmet?
En seriøs og profesjonell toastmaster utarbeider et program og en kjøreplan i god tid før den store dagen. God kommunikasjon i forkant av bryllupsfesten er viktig. Brudeparet og toastmasteren bør blir kjent og kvalitetssikre planen slik at kvelden blir vellykket.

Kjøreplanen bør sendes kjøkkenansvarlig i god tid. Det er utrolig viktig at hovmesteren kjenner til og har innøvd når mat skal serveres og dekketøy skal ryddes. I tillegg bør personellet ha kjennskap til taler og påse at middagsserveringen tilpasses de talende. Dere har kanskje opplevd fester der serveringspersonell har vært en støyende rekvisitt under taler?  Unngå dette- vær i forkant og legg ned arbeid i forberedelsene. Slike detaljer kan være lett å glemme.

En venn eller en profesjonell toastmaster?
Velg gjerne en god venn eller et familiemedlem som toastmaster, men vær oppmerksom på at dette gjør at denne personen ikke kan slappe av på samme måte som de andre gjestene. Fordelen med å velge en profesjonell toastmaster, er at alle gjestene kan nyte kvelden uten ekstra ansvar. Vær klar over at toastmasterrollen tar en del fokus – sjekk med den dere spør om hva de tenker om dette. Det å benytte en venn eller et nært familiemedlem kan også være et pluss fordi toastmasteren da kjenner mange av gjestene som kommer.

I noen tilfeller kan det være greit å ha en toastmaster som har en god dialog med de ansatte i lokalet dersom noe skulle oppstå. Her vil en profesjonell toastmaster ha en fordel da det er han/hennes jobb å ordne opp. Vårt råd til dere er derfor å identifisere deres behov og snakke sammen om følelser rundt alle deler av festen. Pass på at den dere velger tar rollen med største alvor, slik at dere kan nyte bryllupsfesten.

Lykke til med forberedelsene og gratulerer med kjærligheten. Husk at vi gjerne hjelper dere med forberedelsene.

Hilsen Mette og Vibeke i Arrangøren

Arrangøren hjelper deg med tilrettelegging av ditt bryllup eller andre store dager du vil feire. Overlat planlegging og logistikk til oss og kom avslappet som gjest til din egen fest. Vi er opptatt av detaljer og vet hva som skal til for at en fest skal bli vellykket. Vi hjelper til med tilrettelegging fra A til Å eller vi kan ta oss av deler av arrangementet som for eksempel pynting av festlokalet, underholdning eller å finne en dyktig toastmaster.