God planlegging er viktig for et godt resultat

Etter flere år med unntaktstilstand, er vi ganske sikre på at vi når er mer eller mindre tilbake til det vi kjenner som «normalen» Vi ønsker derfor å dele noen tips til planlegging av neste års bedriftsarrangementer. Det er alltid greit å ha planene klare. God planlegging er viktig for et godt resultat.

Det er lurt å legge en plan for neste års aktiviteter og arrangement i god tid. Dette gir oversikt og forutsigbarhet til planleggingen. Lag rett og slett et årshjul for aktiviteter og arrangement, det gir mange fordeler.

Våre tips:

  • Sett opp datoer for det kommende årets arrangementer i god tid. Da vil flere av de ansatte ha mulighet til å delta. Mange har familie og aktive liv som de må ta hensyn til, og det er mange som reiser mye både privat og på ulike jobboppdrag. Dersom datoene er klar tidlig, er det lettere å planlegge og få ting til å passe inn i kalenderen til flest mulig.
  • Definer hvilke aktiviteter du ønsker å gjennomføre; Familiedag, sommerfest, blåtur, internseminar, kick-off/Teambuilding, julebord med eller uten ektefeller Utenlandsreiser, ulike lanseringere eller markeringer som et jubileum? Planlegg både store og mindre arrangement.
  • Budsjett: jo flere arrangementer som er planlagt på forhånd, desto enklere blir det å budsjettere både for hvert arrangement og samtidig ha oversikt over de totale kostnadene knyttet til slike aktiviteter. Dersom du er ute i god tid med planleggingen er det lettere å sammenligne priser og du kan kanskje forhandle priser om du velger å ha flere arrangement på samme sted? Jo bedre tid du har til å planlegge jo bedre vil resultatet bli.
  • Sett opp en liste av ulike aktiviteter som er aktuelle og du mener dere skal gjennomføre i løpet av året. Involver gjerne ulike grupper av de ansatte. Hva mener de ansatte at de trenger? Gjør en evaluering av fjorårets og tidligere arrangement slik at det er mulig å gjøre forbedringer og endringer. Kanskje det kan være gunstig med tanke på både kostnader og tidsbruk å slå sammen ulike aktiviteter? Salgsmøte og teambuilding. Internseminar og julebord?

Lykke til med planleggingen!