Det er lurt å legge en plan for neste års aktiviteter og arrangement i god tid. Dette gir oversikt og forutsigbarhet til planleggingen. Lag rett og slett et årshjul for aktiviteter og arrangement, det gir mange fordeler.