URBAN GAMES

Et «Urban Game» er en aktivitet som finner sted i nærheten av bykjerne, og der vi aktivt tar i bruk byen som bakteppe for en actionfylt og underholdende dag. Flere stopp kan gjøres underveis, og utvalgte kafeer eller kiosker kan plutselig bli viktige stoppesteder der kritisk informasjon blir innhentet eller lyssky samtaler finner sted.

Sted for oppstart av aktiviteten avtales ut fra hva som er praktisk for deres gruppe. Aktiviteten kan for eksempel avsluttes på et sted der festen fortsetter utover kvelden. I egne lokale, et utvalgt lokale for anledningen eller for eksempel på en restaurant i sentrum.